Издателство "Фама"

Адрес:
София 1164,
ул. "Цанко Церковски" 23

Тел:
(02) 4 184 134
Игор Шемтов - 0887314161
Мария Коева - 0893699877

e-mail:
Представителство за продажби на едро:

Книжна борса "Болид" София, бул. "Искърско шосе" № 19 тел. 0894 799 728
Начало